กิจกรรมค่ายปรับปรุงคุณลักษณะอันพึงประสงค์...

กิจกรรมค่ายปรับปรุงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์ วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหารนำโดย ผู้อำนวยการ ไพรัตน์ ก้อนทองคำ เข้าตรวจเยี่ยมและให้โอวาทในการฝึกของนักเรียน   >> ดู...

กิจกรรมวันราชพฤกผลิบาน

กิจกรรมราชพฤกผลิบานเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เพื่อให้รุ่นน้องได้แสดงความยินดีกับรุ่นพี่ ม.3 และ ม.6 ที่จะสำเร็จกาษาในปีการศึกษา 2560 15 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

กิจกรรมวันเพชรพูลเจริญ

กิจกรรมวันเพชรพูลเจริญ กิจกรรมวันเพชรพูลเจริญเป็นกิจกรรมประกาศเกียรติยศสำหรับครูและนักเรียน โดยมี นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เป็น ประธานในพิธี 15 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรีย...

การส่งต่อหน้าที่คณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2560 แก่คณะกรรมการสภาน...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายไพรัตน์ ก้อนทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เป็นสักขีพยานในการส่งต่อหน้าที่คณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2560 แก่คณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2561 ดูรูปภาพทั้งหมดที่นี่...