พ.ว.วัยใส ใส่บาตรทำดี วิถีพุทธ...

พ.ว.วัยใส ใส่บาตรทำดี วิถีพุทธ6 กุมภาพันธ์ 2563โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ภาพโดยคุณครูสมัชชา โกมลฐิตินันท์ ในไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่...

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธ...

ดาวน์โหลดประกาศโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนได้ที่นี่ ดาวน์โหลดเอกสารรายระเอียดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ที่นี่ ดาวน์โหลดเอกสารรายระเอียดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึก...

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม และจิตอาสา โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ระดับชั้นมั...

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม และจิตอาสา โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี...

พ.ว.วัยใส ใส่บาตรทำดี วิถีพุทธ...

พ.ว.วัยใส ใส่บาตรทำดี วิถีพุทธ30 มกราคม 2563 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ภาพจากไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมโดยคุณครูสมัชชา...

เปิดตัวผู้ลงสมัครประธานนักเรียน...

เปิดตัวผู้สมัครประธานนักเรียนและแถลงนโยบายแต่ละพรรค 29 มกราคม 2563โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ ดุรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ แหล่งที่ 2 ดูไลฟ์สดนโยบายของแต่ละพรรค...

พูลเจริญนิทรรศน์ 2562

พูลเจริญนิทรรศน์ 256224 มกราคม 2563โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 3 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 4 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได...

การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Independent Study : IS) ประจำป...

การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ประจำปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปอื่น ๆ ได้ที่นี่...

งานวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว...

งานวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ภาพจากกลุ่มไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...