ตลาดการงานอาชีพสู่เศรษฐกิจพอเพียง (ตลาดดอกคูณ)...

ตลาดการงานอาชีพสู่เศรษฐกิจพอเพียง (ตลาดดอกคูณ)กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี23 สิงหาคม 2562ณ โดมร่มราชพฤกษ์ 2 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม รูปภาพจากไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปอื่น ๆ ได้ที่นี่...

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชน ประจำปี ...

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ภาพจากไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

การมอบรางวัล ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2562...

การมอบรางวัล ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2...

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานสภานักเรียน โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา...

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานสภานักเรียน โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” จังหวัดสระบุรี 19 สิงหาคม 2562ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปทั้งหมดได้ที่นี่...

การประชุมสภานักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สมัยสามัญครั้งที่ 1 ประจำ...

การประชุมสภานักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สมัยสามัญครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 16 สิงหาคม 2562ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ ดูรูปภาพได้ที่นี่...

โครงการฝึกอบรมพัฒนาด้านทักษะงานอาชีพ “สวนผักเพียงพอ ตามแนวเศรษฐก...

โครงการฝึกอบรมพัฒนาด้านทักษะงานอาชีพ “สวนผักเพียงพอ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”17 สิงหาคม 2562ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ภาพจากไลน์ครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 25629 สิงหาคม 2562ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1 ดูรูปอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2 ดูรูปอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 3 ดูรูปอื่น ๆ ได้ที่นี่ ...