การอบรมป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร...

การอบรมป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่...

พ.ว.วัยใสใส่บาตรทำดีวิถีพุทธ...

  โครงการพ.ว.วัยใส ใส่บาตรทำดีวิถีพุทธ วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม        ดูรูปภาพอื่นๆได้ที่นี่ ...

การนำเสนอผลงาน IS และ นิทรรศการชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2560...

  การนำเสนอผลงาน Independent Study (IS) ระดับชั้นม.2 และ ม.5 นิทรรศการชุมนุมสร้างสรรค์ ร่วมกันจิตอาสา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 18-19 มกราคม 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่นๆได้ที่นี่ ลิ้งค์ 1 ดูรูปภาพอื่น...

กิจกรรมพ.ว.วัยใส ใส่บาตรทำดีวิถีพุทธ...

  กิจกรรม พ.ว.วัยใส ใส่บาตรทำดีวิถีพุทธ โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560  ...

ตลาดการงานอาชีพ สู่เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 4...

  ตลาดนัดการงานอาชีพ สู่เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่นๆได้ที่นี่...

ค่าย EIS

  ค่าย EIS วันที่ 9-11 ตุลาคม 2560 ณ วังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท นครนายก ดูรูปภาพค่าย ม.ต้น ได้ที่นี่ ดูรูปภาพค่าย ม.ต้น แหล่งที่ 2 ดูรูปภาพค่าย ม.ปลาย ได้ที่นี่ ดูรูปภาพค่าย ม.ปลาย แหล่งที่ 2...

ทัศนศึกษานักเรียนเรียนพิเศษวันเสาร์...

  ทัศนศึกษานักเรียนเรียนพิเศษวันเสาร์ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ สวนสนุกดรีมเวิลด์  ...