การแก้ไขคุณลักษณะ ข้อที่ 3...

การแก้ไขคุณลักษณะ ข้อที่ 3 วันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ภาพจากกลุ่มไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน...

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน https://1th.me/KxE5 คุณครูสามารถดาวโหลด โปรแกรมผ่านลิงค์ดังกล่าว เพื่อติดตั้งโปแกรมในคอมพิวเตอร์ได้ ภาพบรรยากาศ การประชุมเรื่องนี้ให้กับสารสนเทศของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ...

การอบรมโครงการ “อบรมนักเรียนแกนนำ” ประจำปีการศึกษา 2561...

การอบรมโครงการ “อบรมนักเรียนแกนนำ” ประจำปีการศึกษา 2561 9 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปทั้งหมดได้ที่นี่ ...

ประชุมผู้ปกครองรอบ 2

ประชุมผู้ปกครองรอบ 2 8 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม   ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่  ...

พ.ว.วัยใสใส่บาตรทำดีวิถีพุทธ...

  โครงการพ.ว.วัยใส ใส่บาตรทำดีวิถีพุทธ วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม        ดูรูปภาพอื่นๆได้ที่นี่ ...

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ แหล่งที่ 1 ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ แหล่งที่ 2 ดูรู...