การอบรมโครงการ “อบรมนักเรียนแกนนำ” ประจำปีการศึกษา 2561...

การอบรมโครงการ “อบรมนักเรียนแกนนำ” ประจำปีการศึกษา 2561 9 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปทั้งหมดได้ที่นี่ ...

ประชุมผู้ปกครองรอบ 2

ประชุมผู้ปกครองรอบ 2 8 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม   ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่  ...

พ.ว.วัยใสใส่บาตรทำดีวิถีพุทธ...

  โครงการพ.ว.วัยใส ใส่บาตรทำดีวิถีพุทธ วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม        ดูรูปภาพอื่นๆได้ที่นี่ ...

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ แหล่งที่ 1 ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ แหล่งที่ 2 ดูรู...