หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย...

เอกสารแนบ>> หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา สาย...

เอกสารแนบ การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู

Logbook อัพเดต วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เพื่อให้รองรับ ว14/2561...

เพื่อให้โปรแกรม Logbook รองรับตาม ว.14/2561 จึงได้มีการปรับปรุงโปรแกรม Logbook ดังนี้ 1. สูตรการคำนวณในแผ่นงานที่ 9-1 2. ปรับการกรอกข้อมูลในแผ่นงานที่ 6 จากรายการ “จำนวนวันที่เข้ารับการพัฒนา” เป็น “วันท...

โปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาร (Logbook) สำหรับข้าราชการครูและบุคลา...

โปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาร (Logbook) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูเพื่อประกอบการเสนอขอให้มีหรือเลือนวิทยฐานะ คลิกลิงค์ >>http://gg.gg/bnh6k...

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็...

เอกสารแนบ  แนวทางเกี่ยวกับการถวายความเคารพ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีว...

เอกสารแนบ log book เอกสารแนบ การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน เอกสารแนบ การกำหนดภาระงานสอนขั้นต่ำของข้าราชการ เอกสารแนบ หลักเกณฑ์และวิธีการ...