รายงานนักเรียนที่ยืมหนังสือและ e-Book ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภา...

รายงานนักเรียนที่ยืมหนังสือและ e-Book ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อได้เลยค่ะ กรอกตรงคุณลักษณะข้อที่ 4...

การประชุมคัดเลือกโรงเรียนประจำอำเภอ (1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ) สำนักง...

การประชุมคัดเลือกโรงเรียนประจำอำเภอ (1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่...

คอนเสิร์ตต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561...

คอนเสิร์ตต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่...

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ครั้งท...

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่...

วันเพชรพูลเจริญครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2561...

วันเพชรพูลเจริญครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2561วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ แหล่งที่ 2...

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 8 กุมภาพันธ์ 2562 ผลการเลือกตั้ง ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่...

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียนฟรี ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่า...

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียนฟรี ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ ...

การมอบรางวัลประจำวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562...

การมอบรางวัลประจำวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562เกียรติบัตรการแข่งขัน IS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 5โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่...