การมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP และ HUB ปีการศึกษา 2563...

การมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP และ HUB ปีการศึกษา 2563 วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่...

การประเมินคุณภาพอาหาร เพื่อสรรหาร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 25...

การประเมินคุณภาพอาหาร เพื่อสรรหาร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่...

การรับรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP และ HUB...

การรับรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP และ HUB ระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2563วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 การรับรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ณ ห้...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปร...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Education Hub และห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ติดตามข่าวสาร MEP ได้ที่ แฟนเพจ MEP Poolcharoenwitthayakhom School...

การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 MEP & HUB และก...

การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 MEP & HUB ปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 และการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP (Math-Science) ระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 วันอาทิตย์ที่ 8 มีน...

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระร...

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระร่วมประชุมเพื่อตรวจ ปพ.56 มีนาคม 2563ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ภาพจากคณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดย คุรครูรัฐนันท์...

การนิเทศครูต่างชาติปีการศึกษา 2562...

การนิเทศครูต่างชาติปีการศึกษา 2562 เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีการศึกษา 2563 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่...