พิธีรับถ้วยรางวัลชนะเลิศ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนร...

พิธีรับถ้วยรางวัลชนะเลิศ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประเภทวงอังกะลุง5 พฤศจิกายน 2562 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่และรูปในไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมโดยครูสมพงษ์...

วันพบครูของลูก (วันประชุมผู้ปกครอง) ของนักเรียนระดับชั้น ม.1, 3, 4, 6...

วันพบครูของลูก (วันประชุมผู้ปกครอง) ของนักเรียนระดับชั้น ม.1, 3, 4, 63 พฤศจิกายน 2562ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม รูปภาพจากไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดย ครูสมพงษ์ ศลทอง ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1 ดูรูปภาพอื...

การอบรมปฏิบัติธรรม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนางานบุคลากร...

การอบรมปฏิบัติธรรม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนางานบุคลากรวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ วัดบางโฉลงใน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รูปภาพจากอัลบั้มในไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดยครูสมพงษ์ ศลทอง ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่...

งานประเพณีรับบัว

งานประเพณีรับบัว 10 ตุลาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2 ไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ชมวีดิโอการแสดงประกวดของโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม บรรยากาศ...

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระร...

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระร่วมประชุมเพื่อตรวจ ปพ.57 ตุลาคม 2562ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม รูปภาพจากกลุ่มไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

การทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล...

การทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 3 ตุลาคม 2562 กำลังอัพโหลดรูปภาพ ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่...

การแก้ไขคุณลักษณะ ข้อที่ 3...

การแก้ไขคุณลักษณะ ข้อที่ 3 วันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ภาพจากกลุ่มไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...