คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ได้ร่วมกันแห่เทียนพร...

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดบางโฉลงใน และ วัดคลองปลัดเปรียง 3 กรกฎาคม 2563 รูปภาพจากไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดย คุณครูสมพงษ์ ศลทอง...

พูลเจริญฯประสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน (วันพบครูของลูก) ระดับชั้นมัธยมศ...

พูลเจริญฯประสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน (วันพบครูของลูก) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ โดมร่มราชพฤกษ์ ดูรูปภาพการประชุม ม.2 ภาพอ...

ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี...

ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล จำนวน 46 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลจำนวน 46 เครื่อง ตามกิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติกา...

อบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Scantool 4.0...

อบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Scantool 4.025 มิถุนายน 2563ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่...

พิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ภายใต้สถานการณ์การระบาดข...

พิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019วันที่ 24 มิถุนายน 2563ณ ลานอเนกประสงค์ ร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่...

การทำบุญโรงเรียนและการทำบุญอาคารสำนักงาน...

การทำบุญโรงเรียนและการทำบุญอาคารสำนักงาน25 มิถุนายน 2563ณ สำนักงาน โถงอาคาร 2 ชั้น 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ และรูปภาพจากไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดย คุณครูสมพงษ์...

การพัฒนาทักษะครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วย G Suite for E...

การพัฒนาทักษะครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย G Suite for Educationโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2563 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ รูปภาพจากไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดย คุณครูสมพงษ์...

การรับมอบตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563...

การรับมอบตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ภาพจากไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดยคุณครูอนุชิต คุณครูเกรียงศักดิ์ คุณครูสมพงษ์ ดูภาพอื่น ๆ ได้ท...

การรายงานตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563...

การรายงานตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ภาพจากไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดยคุณครูอนุชิต...

การรับมอบตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563...

การรับมอบตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ภาพจากไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดยคุณครูสมพงษ์ และคุณครูเกรียงศักดิ์...