การรายงานตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1...

การรายงานตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ภาพจากไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดยคุณครูสมพงษ์ และคุณครูเกรียงศักดิ์ และดูภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ https://m.facebook...

การสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4...

การสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ภาพจากไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดยคุณครูสมพงษ์ และคุณครูเกรียงศักดิ์...

การมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP และ HUB ปีการศึกษา 2563...

การมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP และ HUB ปีการศึกษา 2563 วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่...

การประเมินคุณภาพอาหาร เพื่อสรรหาร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 25...

การประเมินคุณภาพอาหาร เพื่อสรรหาร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่...

การรับรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP และ HUB...

การรับรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP และ HUB ระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2563วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 การรับรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ณ ห้...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ปร...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Education Hub และห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ติดตามข่าวสาร MEP ได้ที่ แฟนเพจ MEP Poolcharoenwitthayakhom School...

การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 MEP & HUB และก...

การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 MEP & HUB ปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 และการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP (Math-Science) ระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 วันอาทิตย์ที่ 8 มีน...