• พุธ. มิ.ย. 16th, 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • Home
  • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ -​ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ -​ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ -​ เนตร…

ประกาศแก้ไข ประกาศโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เรื่อง การสรรหาร้านจำหน่ายอาหารกลางวันในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศแก้ไข เวลาในการรับฟังระเ…

การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 2564

การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิ…

การจับสลากปีใหม่ 2564

การจับสลากปีใหม่ 2564วันศุกร์ท…

กิจกรรมราชพฤกษ์ผลิบาน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมราชพฤกษ์ผลิบาน ขอแสดงคว…

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สนามสอบโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั…

คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมคุมสอบการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมค…

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องเร…

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องเร…

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องปกติ ม.1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องปก…