วันเพชรพูลเจริญฯ ครั้งที่ 18 และคอนเสิร์ตราชพฤกษ์ผลิบานต้านสารเสพติด...

วันเพชรพูลเจริญฯ ครั้งที่ 18 และคอนเสิร์ตราชพฤกษ์ผลิบานต้านสารเสพติด วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่...

การมอบรางวัลประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563...

การมอบรางวัลประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม รางวัลจากการแข่งขันเรือพาย ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่...

กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม EIS และทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปร...

กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม EIS และทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 25628 – 9 กุมภาพันธ์ 2563ณ คลองโคนรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่...

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 7 กุมภาพันธ์ 2563 น.ส.ปิยมาศ กะรัมย์ ม.5/8 (MEP) ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี...

พ.ว.วัยใส ใส่บาตรทำดี วิถีพุทธ...

พ.ว.วัยใส ใส่บาตรทำดี วิถีพุทธ6 กุมภาพันธ์ 2563โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ภาพโดยคุณครูสมัชชา โกมลฐิตินันท์ ในไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่...

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธ...

ดาวน์โหลดประกาศโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนได้ที่นี่ ดาวน์โหลดเอกสารรายระเอียดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ที่นี่ ดาวน์โหลดเอกสารรายระเอียดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึก...

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม และจิตอาสา โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ระดับชั้นมั...

กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม และจิตอาสา โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี...

พ.ว.วัยใส ใส่บาตรทำดี วิถีพุทธ...

พ.ว.วัยใส ใส่บาตรทำดี วิถีพุทธ30 มกราคม 2563 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ภาพจากไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมโดยคุณครูสมัชชา...