อบรมแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม (PWYC.)...

อบรมแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม (PWYC.) วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่...

ตลาดนัดวิชาการ โครงงานอาชีพ...

ตลาดนัดวิชาการ โครงงานอาชีพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 19 กรกฎาคม 2562 ณ โดมร่มราชพฤกษ์ 2 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ภาพจากไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่...

กิจกรรมวันทานาบาตะและวันชาติฝรั่งเศส...

กิจกรรมวันทานาบาตะและวันชาติฝรั่งเศส 19 กรกฎาคม 2562 ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 3...

กิจกรรมการแข่งขันวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา...

กิจกรรมการแข่งขันวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2562 1.กิจกรรมตอบปัญหาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 2.กิจกรรมวาดภาพระบายสีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 3.กิจกรรมการจัดบอร์ดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และผลการ...

MEP เข้าร่วมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพล...

โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 625 – 26 มิถุนายน 2562ณ โรงเรียนดัดดรุณี จ.ฉะเชิงเทรา ติดตามข่าวสาร MEP ได้ที่นี่...

การอบรมงานจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ...

การอบรมงานจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่...