การรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนน...

การรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) 19 กันยายน 2562 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่...

น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู ระลึกกตัญญู ครูผู้เมตตา ครูสุกัญณ์มน พงศกรวรวั...

น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู ระลึกกตัญญู ครูผู้เมตตา ครูสุกัญณ์มน พงศกรวรวัฒน์ ครูพนมศักดิ์ พิทักษ์วงษ์19 กันยายน 2562ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่ง...

กิจกรรม ชุมชนสะอาดสดใส เยาวชนร่วมใจรักษา...

กิจกรรม ชุมชนสะอาดสดใส เยาวชนร่วมใจรักษาเวลาดำเนินกิจกรรม 15:30 – 16:30 น. ตลอดเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562ทุกวันพุธ ณ วัดบางโฉลงในทุกวันพฤหัสบดี ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม กิจกรรมประจำวันที่ 19 กันยายน 2562 ดูรูปภาพอื่น ๆ...

สรุปรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 4 ภาคเรียนท...

สรุปรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านได้ที่นี่ค่ะ...

การอบรมความฉลาดทางการเงิน...

การอบรมความฉลาดทางการเงินวิทยากรโดย คุณมณฑาณี ตันติสุขวันที่ 13 กันยายน 2562ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ ดูการไลฟ์สดกิจกรรมเพื่อร่วมรับความรู้ได้ที่นี่ การไลฟ์สดในแฟนเพจ Montaneemoneysmart ของท่านวิทย...

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โรงเรียน...

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร และ โรงเรียนบ้านนา (ประชาชนรังสฤษฎิ์) จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอ...

ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.เขต 6 สมุทรปราการ...

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69ปีการศึกษา 2562ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ดูร...

กิจกรรม ชุมชนสะอาดสดใส เยาวชนร่วมใจรักษา...

กิจกรรม ชุมชนสะอาดสดใส เยาวชนร่วมใจรักษาเวลาดำเนินกิจกรรม 15:30 – 16:30 น. ตลอดเดือนสิงหาคม – กันยายน 2562 ทุกวันพุธ ณ วัดบางโฉลงใน ทุกวันพฤหัสบดี ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม รูปจากไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิท...