ตลาดนัดแนะแนวการศึกษาต่อ’62...

ตลาดนัดแนะแนวการศึกษาต่อเปิดโลกการศึกษา ค้นหาอาชีพในฝันณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมวันที่ 6 กันยายน 2562 ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่...

การมอบรางวัล ประจำวันที่ 3 กันยายน 2562...

การมอบรางวัล ประจำวันที่ 3 กันยายน 2562ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เกียรติบัตรและรางวัลของห้องเรียน MEP และ เกียรติบัตรและรางวัลจากงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1 ดูรูปภาพอื่น ๆ...

กิจกรรมส่ายเอวกันใหม่สดใสแข็งแรง โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมร่วมกับ องค์กา...

กิจกรรมส่ายเอวกันใหม่สดใสแข็งแรง วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลงกิจกรรมเพื่อสุขภาพทุกเย็นวันศุกร์ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่...

ค่ายผู้นำนักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย 2562...

ค่ายผู้นำนักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย 256230 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม และ จ.จันทบุรี ค่ายผู้นำนักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยสภานักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2...

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชน ประจำปี ...

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ ดูวีดิโอช่วงบ่าย...

การแนะนำคุณครูใหม่ และ การมอบรางวัล ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2562...

การแนะนำคุณครูใหม่ และ การมอบรางวัล ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2562ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่...

นักเรียน MEP ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ฝึกมารยาทบนโต๊ะอาหารแบบตะวันตก...

นักเรียน MEP ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ฝึกมารยาทบนโต๊ะอาหารแบบตะวันตก 22 สิงหาคม 2562 ณ Vatel Thailand – Hotel & Tourism Management School มหาวิทยาลัยศิลปากร ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่...

กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ Foreign Languages Camp 2019...

กิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ Foreign Languages Camp 2019วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2...

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะของเยาวชน...

การอบรมหลักสูตรการ์ดเกมพัฒนาเยาวชนด้านทักษะทางสังคม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 62 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ กิจกรรมส่ายเอวกันไหมสดใสแข็งแรง สัปดาห์ที่ 1 23 สิงหาคม 2562 ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดยการสนับสนุนจา...