โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสร้างวินัยตนเองของเยาวชนเพื่อการพัฒนาที่ย...

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสร้างวินัยตนเองของเยาวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ รุ่นที่ 15 วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต.บางโฉลง อ.บา...

พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และคณ...

พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 12กรกฎาคม 2562 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่...

พิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๒...

พิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๒9 – 10 กรกฎาคม 2562โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1 ดูรูปอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2...

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 16 ปี สำนักงานคณะก...

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 16 ปี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2 ดูรูปภาพอื่น ...

กิจกรรมการแข่งขันกระโดดเชือกหมู่ และ การแข่งขันฟุตบอลโกลหนู เนื่องในว...

กิจกรรมการแข่งขันกระโดดเชือกหมู่ และ การแข่งขันฟุตบอลโกลหนู เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 3-4 กรกฎาคม 2562 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่...

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน...

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน https://1th.me/KxE5 คุณครูสามารถดาวโหลด โปรแกรมผ่านลิงค์ดังกล่าว เพื่อติดตั้งโปแกรมในคอมพิวเตอร์ได้ ภาพบรรยากาศ การประชุมเรื่องนี้ให้กับสารสนเทศของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ...

การแข่งขันฟุตซอล สพฐ ลีก สมุทรปราการ ครั้งที่ 12 ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเ...

การแข่งขันฟุตซอล สพฐ ลีก สมุทรปราการ ครั้งที่ 12 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่...