​งานสวดพระอภิธรรมศพและงานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่กุหลาบ จันทร...

งานสวดพระอภิธรรมศพและงานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่กุหลาบ จันทร (คุณแม่ของท่านรองผู้อำนวยการอภัสรินทร์ จันทร) ณ วัด แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม  วันที่ 6 มีนาคม 2560 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม  วันที่...

บริษัทพรีเมียร์แคนนิ่งอินดัสตรี้จำกัด รับสมัครนักเรียนทำงานช่วงวันหยุด...

ทางบริษัทส่งข่าวประชาสัมพันธ์มาทางโรงเรียน หากนักเรียนคนใดมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้และสนใจ สามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศ...

  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าโครงการเพชรพูลเจริญ  ...

ประกาศเรื่องค่ายคุณลักษณะฯ (โครงการพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียนแก้...

ค่ายคุณลักษณะฯ วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2560 วันที่ 4 รถออกเวลา 7:00 น. การแต่งกาย วันที่ 4 ชุดพละ วันที่ 5 ชุดคณะสี...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู...

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สอบข้อเขียน เวลา 9:00-11:00 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา  13:00 น. เป็นต้นไป...

ค่าย พ.ว. เพาะพันธ์ศิลป์ 60

ค่าย พ.ว. เพาะพันธ์ศิลป์ 60 วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม พิพิธภัณฑ์เหรียญ พิพิธบางลำพู สวนลุมพินี ภาพจากเฟซบุ๊คคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ...