โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมร่วมงานประจำปีวัดบางโฉลงใน...

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ร่วมขายดอกไม้ธูปเทียนงานประจำปีวัดบางโฉลงใน ขอขอบคุณ ภาพถ่ายจากเฟซบุ๊คคุณครูธารทิพย์ ฉิมหลวง ดูภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่  ...

พิธีลงนาม MOU ความร่วมมือการศึกษาไทย – จีน...

พิธีลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศ กับ Zhejiang Normal University วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

พูลเจริญฯนิทรรศ’59

พูลเจริญฯนิทรรศ’59 P.W. OPEN HOUSE GOES TO THAILAND 4.0 เรียนรู้รูปแบบใหม่ ภาคภูมิใจมรดกชาติ สรรพศาสตร์ชวนค้นหา แหล่งภาษาหลากหลาย ส่งเสริมกาย สืบสานศิลป์ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพทั้งหมดได...

การนำเสนอโครงงานและผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : ...

การนำเสนอโครงงานและผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ประจำปีการศึกษา 2559 วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่...

สอบราคาจ้างเหมาบริษัททัวร์พร้อมบริการทัวร์เพื่อนำนักเรียนไปทัศนศึกษาดู...

​สอบราคาจ้างเหมาบริษัททัวร์พร้อมบริการทัวร์เพื่อนำนักเรียนไปทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2560...

การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้มีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในปีการศึกษา 2560 โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้มีนายไพรัตน์ ก้อนทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ลงคะแ...

พิธีการรับเกียรติบัตรรางวัลศิลปหัตถกรรม ระดับภาค ครั้งที่ 66/2559...

คณะผู้บริหารโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับคณะนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาค ครั้งที่ 66/2559 ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่...

การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 20-24 กุม...

การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 (พร้อมกันทั่วประเทศสำหรับ MEP/EP) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ...

จำหน่ายระเบียบการและแจกใบสมัคร ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560...

ประกาศรับนักเรียน ม.1 ประกาศ รับ นักเรียน ม.4 จำหน่ายระเบียบการและแจกใบสมัคร ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560...

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมเต้นแอโรบิกออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลาน...

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เต้นแอโรบิกออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี...