วันเพชรพูลเจริญ ครั้งที่ 15...

วันเพชรพูลเจริญ ครั้งที่ 15 วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จัดงานวันเพชรพูลเจริญ ครั้งที่ 15 ขึ้นเพื่อมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  ผ...

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2560...

ประกาศรับนักเรียน ม.1 ประกาศ รับ นักเรียน ม.4 จำหน่ายระเบียบการและแจกใบสมัคร ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560...

คุรุสดุดี ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้งในพระคุณครู...

คุรุสดุดี ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้งในพระคุณครู 12 มกราคม 2560 ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด...

สวัสดีปีใหม่ 2560

งานสวัสดีปีใหม่ 2560 วันพุธที่ 4 มกราคม 2560 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมจัดกิจกรรมวันปีใหม่ 2560 โดยท่านผู้อำนวยการไพรัตน์ ก้อนทองคำ และรองผู้อำนวยการทุกท่าน ร่วมกับท่านผู้ใหญ่ใจดีจากหลากหลายหน่วยงาน ได้ร่วมกันมอบของขวัญ และ...

การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่...

การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2559 ม.1 ค่ายลูกเสือธนาสัมฤทธิ์ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ม.2 ค่ายลูกเสือปิยมงคล ต.กองหิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ม.3 ค่ายลู...

ผู้อำนวยการไพรัตน์ ก้อนทองคำ ได้รับเครื่องหมาย L.T. (วูดแบดจ์ 4 ท่อน) ...

ท่านผู้อำนวยการไพรัตน์ ก้อนทองคำ ได้รับเครื่องหมาย L.T. (วูดแบดจ์ 4 ท่อน) จาก ท่านผู้อำนวยการประเสริฐ ทรัพย์สิน ตัวแทนคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559  ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  ...

ผลการแข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ...

ผลการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2559 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ ผลการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทส...

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมเต้นแอโรบิกออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลาน...

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เต้นแอโรบิกออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี...

งานบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิ...

งานบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 10:00 น. – 12:00 น. ณ วัดบางโฉลงใน...