กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ 2559

กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ 2559 23 – 25 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สูจิบัตรกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ 2559 รูปภาพบรรยากาศ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 แหล่งที่ 1 รูปภาพบรรยากาศ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 แหล่งที่ 2 รูปภาพบรรยา...

วีดิทัศน์ พิธีน้อมรำลึกและร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห...

วีดิทัศน์พิธีน้อมรำลึกและร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ของคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนพูลเจริญวิทยาคม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุ...

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ...

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะแล...

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและดนตรีนาฏศิลป์ ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  ...

ประกาศเปิดซองสอบราคาก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6ที่/49 (หลังที่2) โรงเรีย...

ประกาศเปิดซองสอบราคาก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6ที่/49 (หลังที่2) โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม   เอกสารหน้า 1 เอกสารหน้า 2...

ประกาศเปิดซองสอบราคาก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6ที่/49 (หลังที่1) โรงเรีย...

ประกาศเปิดซองสอบราคาก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6ที่/49 (หลังที่1) โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เอกสารหน้า 1 เอกสารหน้า 2...

การสวดอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช...

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมร่วมกับวัดบางโฉลงใน เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19:00 น. – 20:00 น....