พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมไว้อาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปร...

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมไว้อาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 7 พฤศจิกายน 2559 ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สัทอักษรและการออกเสียงภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐา...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สัทอักษรและการออกเสียงภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน  วันที่ 31 ตุลาคม 2559  ณ ห้องราชพฤกษ์ 1  โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  ...

การจัดทำริบบิ้นไว้ทุกข์ สำหรับแจกประชาชนในเขตพื้นที่บริการ โดยนักเรียน...

การจัดทำริบบิ้นไว้ทุกข์ สำหรับแจกประชาชนในเขตพื้นที่บริการ โดยนักเรียนและคณะครู โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559) ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2559 ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิท...

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ...

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดย ดร.เสวี จิตราภิรมย์ ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม https://www.facebook.com/saweeji...

9 คำสอนของพระองค์ จะคงอยู่ในใจตลอดกาล...

9 คำสอนของพระองค์ จะคงอยู่ในใจตลอดกาล การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลา ต้องใช้ความเพียร ต้องใช้ความอดทน เสียสละ แต่สำคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม ส...

คำสั่งสอนของพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ...

คำสั่งสอนของพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล แฟนเพจRin&Rin.  (2559).  คำสั่งสอนของพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ชุดที่ 1.  สืบค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2559, จาก https://www.facebook.com/RinJewel/photos/?tab=album&...

พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ...

พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทฤษฎีแกล้งดิน แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในเขตจังหวัดนราธิวาส ในปี พ.ศ. 2524 ท...

ส.ค.ส. พระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ...

ส.ค.ส. พระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล เฟซบุ๊ก Cath Cattaleya Changnak.  (2559).  ส่งความสุข.  สืบค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2559, จาก https://www.facebook.com/cathy.changnak/media_set?s...