พระราชประวัติและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ...

ทรงพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ฯ เป็นพระราชโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ และสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ ซึ่งภายหลังทั้งสองพระองค์ได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธย ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Quizizz.com...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Quizizz.com วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

ไฟล์ดาวน์โหลดจากงานพัสดุ...

ไฟล์ดาวน์โหลดจากงานพัสดุ คลิกขวาที่ชื่อไฟล์ที่ต้องการแล้ว Save link as… เพื่อดาวน์โหลดได้เลยค่ะ ตัวอย่างใบตรวจรับ ตัวอย่างใบเบิก ใบตรวจรับ ใบเบิก ใบสั่งจ้าง ใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา ตกลงราคา ใบอนุมัติจัดซื้อ (แก้ไขแล้...

วันพบครูของลูก ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559...

วันพบครูของลูก ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 9 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ และห้องโฮมรูม ภาพจากเฟซบุ๊คคณะครูพูลเจริญวิทยาคม...

โครงการพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียนแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเ...

โครงการพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียนแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม วันที่ 1-2 ตุลาคม 2559 โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์...

วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ...

วันวานที่พากเพียร  วันเกษียณที่ภาคภูมิ คุณครูมาลัย เสนีชัย คุณครูพรรณี สูตรดำริห์วงศ์ คุณครูพรรณา แสงนภาเพ็ญ ขอขอบคุณภาพจากคณะครู  ...