งานเลี้ยงเกษียณสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ปี 59...

งานเลี้ยงเกษียณสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ปี 59 โรงเรียนจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ณ ภูริมาศบีช โฮเต็ลแอนด์สปา จังหวัดระยอง 15 กันยายน 2559...

ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา...

ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา คุณครูมาลัย เสนีชัย, คุณครูพรรณี สูตรดำริห์วงศ์, ครูพรรณา แสงนภาเพ็ญ วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครอบครัวเข้าใจ ต้านภัยยาเสพติด...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครอบครัวเข้าใจ ต้านภัยยาเสพติด วันที่ 18 กันยายน 2559 ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

ค่าย “เยาวชนคนดีของแผ่นดิน”...

ค่าย “เยาวชนคนดีของแผ่นดิน” โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” วันที่ 16 กันยายน 2559 ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

งานทำบุญเปิดอาคารเรียนหลังใหม่และปรับปรุงหอประชุมมงคลวุฒาจารย์...

งานทำบุญเปิดอาคารเรียนหลังใหม่และปรับปรุงหอประชุมมงคลวุฒาจารย์ วันที่ 14 กันยายน 2559 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

การมอบเกียรติบัตร ประจำวันที่ 13 กันยายน 2559...

ท่านผู้อำนวยการไพรัตน์ ก้อนทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ การแข่งขัน EIS การแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และเกียรติบัต...

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน...

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2559 วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

พิธีแจกเงินปัจจัยพื้นฐานค่าอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559...

พิธีแจกเงินปัจจัยพื้นฐานค่าอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยนักเรียนที่ได้รับเงินนี้คือนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีฐานะยากจนแต่มีความประพฤติดีหรือมีความสามารถพิเศษ ทุนละ 1,500 บาท...

อบรมการใช้ไอแพด

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ร่วมกับวิทยากรจาก บ.แอปเปิล ได้จัดอบรมการใช้ไอแพดให้กับตัวแทนคุณครูที่สอนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการนำไอแพดมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ตัวอย่...