การแข่งขันนักร้องลั่นห้อง การแข่งขันเต้น Cover Dance ม.ปลาย...

การแข่งขันนักร้องลั่นห้อง และ การแข่งขันเต้น Cover Dance ม.ปลาย20 ธันวาคม 2562ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2 ภาพผู้ชนะจากเพจนักร้อง...

การมอบรางวัลประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2562...

การมอบรางวัลประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมมอบเกียรติบัตร การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่...

ค่ายเพชรพูลเจริญ ประจำปีการศึกษา 2562...

ค่ายเพชรพูลเจริญ ประจำปีการศึกษา 256214 – 15 ธันวาคม 2562ณ ค่ายวิทยาศาสตร์เอเธนส์ จังหวัดนครราชสีมา ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2...

การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน “ครูไทย 4.0 สู่การจัดการเรียนรู้...

การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน “ครูไทย 4.0 สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning” ปีการศึกษา 2562 วันที่ 10, 15 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ภาพจากคุณครูสมพงษ์ ศลทอง ในกลุ่มไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจร...

Mini English Program ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์...

Mini English Program ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ “Young Thinking Innovation & Project Camp (STEAM Education) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (MEP ม.4-6) วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง...

ค่ายเปิดโลกแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาภาษาไทย...

ค่ายเปิดโลกแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 14 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่...

การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน “ครูไทย 4.0 สู่การจัดการเร...

การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน “ครูไทย 4.0 สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning” ปีการศึกษา 2562 วันที่ 10, 15 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่...

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง...

วันพ่อแห่งชาติ5 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง ภาพจากกลุ่มไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562...

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2 ดูรูป...

การมอบรางวัลประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2562...

การมอบรางวัลประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2562ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม รางวัลกีฬารักบี้ฟุตบอล และกิจกรรมห้องสมุด รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร กิจกรรมห้องสมุด รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล กิจกรรมยอดนักอ่า...