การมอบรางวัลประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562...

การมอบรางวัลประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพได้ที่นี่ ดูรูปภาพได้ที่นี่ แหล่งที่ 2...

การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีกา...

การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3ประจำปีการศึกษา 2562วันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2562ม.1 ณ ค่ายลูกเสือชัยปิติ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ม. 2 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระ...

การมอบรางวัล ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562...

ารมอบรางวัล ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562คนดีศรีพูลเจริญณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ ภาพที่คัดเลือกมาลง ส่วนหนึ่งนำมาจากที่นี่...

ค่ายกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม EIS และทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...

ค่ายกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม EIS และทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 256216-17 พฤศจิกายน 2562โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม วันที่ 16 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1 วันที่ 17 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล...

การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562...

การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่...

การมอบรางวัล ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562...

การมอบรางวัล ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562การมอบรางวัลจากการประกวดกระทงการมอบเกียรติบัตรจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ครั้งที่ 69ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ภาพจากไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิ...

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานลอยกระทง ณ วัดบางโฉลงใน...

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม นำกระทงที่นักเรียนร่วมกันทำ ไปถวาย ณ วัดบางโฉลงในเพื่อร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง11 พฤศจิกายน 2562ณ วัดบางโฉลงใน ภาพบรรยากาศการทำกระทงและการนำกระทงไปถวาย การนำเงินถวายวัดบางโฉลงใน ภาพจากไลน์คณะครูโร...

วันพบครูของลูก (วันประชุมผู้ปกครอง) ของนักเรียนระดับชั้น ม.2, ม.5...

วันพบครูของลูก (วันประชุมผู้ปกครอง) ของนักเรียนระดับชั้น ม.2, ม.510 พฤศจิกายน 2562ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ภาพจากแฟนเพจ MEP ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้จากที่นี่ แหล่งที่ 2 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้จากที่นี่ แหล...

ราชพฤกษ์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

ราชพฤกษ์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 25626 – 8 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพการแข่งขันวันที่ 1 ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1 แหล่งที่ 2 แหล่งที่ 3 แหล่งที่ 4 แหล่งที่ 5 ดูรูปภาพการแข่งขันวันที่ 2 ได้ที่นี่ แหล่งท...