เดือน: กรกฎาคม 2022

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีถวายพระพรชัยมงคล…

การมอบเกียรติบัตรโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่16/2565 วันที่ 14-17 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

การมอบเกียรติบัตรโคร…

พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -​ 5 และคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีประดับเข็มตราสัญ…