เดือน: กันยายน 2022

การมอบเกียรติบัตร ประจำวันที่ 20 กันยายน 2565 การแข่งขันคอมพิวเตอร์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และเกียรติบัตรการอบรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา PW Youth Counselor (YC)

การมอบเกียรติบัตร ปร…

สิ่งที่คุณพลาดไป