โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน พ.ศ. 2561

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง
โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน พ.ศ.2561
กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 (ต้นรวงผึ้ง) ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
ณ วัดบางโฉลงนอก ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

Comments are closed.