การมอบรางวัลประจำวันที่ 29 กันยายน 2563...

การมอบรางวัลประจำวันที่ 29 กันยายน 2563ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม อบรมลูกเสือต้านยาเสพติดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์อบรม Coding กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่เพจรูปกิจกรรมโรงเรียนพูลเจริญโดยคุณครู...

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย...

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ร่วมร้องเพลงชาติไทย รูปภาพจากเฟซบุ๊คคุณครูสุทิสา เรืองกันท์...

วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ 26 กันยายน 2563...

วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ คุณครูสมเกียรติ บุญแจ่มคุณสมพงษ์ นิ่มนวล คุณยุพิน ขวัญคุ้ม26 กันยายน 2563ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่แฟนเพจห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ภา...

ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา แด่ คุณครูสมเกียรติ บุญแจ่ม คุณสมพงษ์ น...

ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา แด่ คุณครูสมเกียรติ บุญแจ่ม คุณสมพงษ์ นิ่มนวล คุณยุพิน ขวัญคุ้ม25 กันยายน 2563โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่เพจรูปกิจกรรมโรงเรียนพูลเจริญ โดยคุณครูวีรยุทธ ผักสา รูปภาพจากไลน์ร...

โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต้านยาเสพติดในสถานศึกษา...

โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต้านยาเสพติดในสถานศึกษา วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่เพจงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนพูลเจริญวิ...

โครงการอบรมจราจรและป้องกันอุบัติเหตุ...

โครงการอบรมจราจรและป้องกันอุบัติเหตุวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่เพจนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดยคุณครูสุริยา ก่อบุญ...

กิจกรรมวันสันติภาพสากล ปีการศึกษา 2563...

กิจกรรมวันสันติภาพสากล ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมอธิฐานจิตเป็นเวลา 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กันยายน 2563 (ของทุกปี) นำโดยท่าน ผอ.สุภาพร รัตน์น้อย ผู้อำนวยการโรงเ...

การอบรม PWYC นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาปี 2563...

การอบรม PWYC นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาปี 2563 #PWYCวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่ แฟนเพจPWYC นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

โครงการค่ายผู้นำนักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน...

โครงการค่ายผู้นำนักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน วันเเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ประมวลรูปภาพจากเพจ MEP โดยคุณครูอนุชิต นาสมบูรณ์ ภาพอื่น ๆ จาก เพจรูปกิจกรรมโรงเรียนพูลเจ...

พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา และกิจกรรมลูกพ.ว.กราบปู่ ศิษย์มีครูกราบย...

พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา และกิจกรรมลูกพ.ว.กราบปู่ ศิษย์มีครูกราบย่า ปีการศึกษา 2563วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่เพจรูปกิจกรรมโรงเรียนพูลเจริญ โดย คุณครูวีรยุทธ ผักสา รูปภาพจ...