การมอบรางวัล ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562...

การมอบรางวัล ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562การมอบรางวัลจากการประกวดกระทงการมอบเกียรติบัตรจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ครั้งที่ 69ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ภาพจากไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิ...

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานลอยกระทง ณ วัดบางโฉลงใน...

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม นำกระทงที่นักเรียนร่วมกันทำ ไปถวาย ณ วัดบางโฉลงในเพื่อร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง11 พฤศจิกายน 2562ณ วัดบางโฉลงใน ภาพบรรยากาศการทำกระทงและการนำกระทงไปถวาย การนำเงินถวายวัดบางโฉลงใน ภาพจากไลน์คณะครูโร...

วันพบครูของลูก (วันประชุมผู้ปกครอง) ของนักเรียนระดับชั้น ม.2, ม.5...

วันพบครูของลูก (วันประชุมผู้ปกครอง) ของนักเรียนระดับชั้น ม.2, ม.510 พฤศจิกายน 2562ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ภาพจากแฟนเพจ MEP ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้จากที่นี่ แหล่งที่ 2 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้จากที่นี่ แหล...

ราชพฤกษ์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

ราชพฤกษ์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 25626 – 8 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพการแข่งขันวันที่ 1 ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1 แหล่งที่ 2 แหล่งที่ 3 แหล่งที่ 4 แหล่งที่ 5 ดูรูปภาพการแข่งขันวันที่ 2 ได้ที่นี่ แหล่งท...

พิธีรับถ้วยรางวัลชนะเลิศ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนร...

พิธีรับถ้วยรางวัลชนะเลิศ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประเภทวงอังกะลุง5 พฤศจิกายน 2562 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่และรูปในไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมโดยครูสมพงษ์...

วันพบครูของลูก (วันประชุมผู้ปกครอง) ของนักเรียนระดับชั้น ม.1, 3, 4, 6...

วันพบครูของลูก (วันประชุมผู้ปกครอง) ของนักเรียนระดับชั้น ม.1, 3, 4, 63 พฤศจิกายน 2562ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม รูปภาพจากไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดย ครูสมพงษ์ ศลทอง ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1 ดูรูปภาพอื...

การอบรมปฏิบัติธรรม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนางานบุคลากร...

การอบรมปฏิบัติธรรม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนางานบุคลากรวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ วัดบางโฉลงใน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รูปภาพจากอัลบั้มในไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดยครูสมพงษ์ ศลทอง ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่...

งานประเพณีรับบัว

งานประเพณีรับบัว 10 ตุลาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2 ไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ชมวีดิโอการแสดงประกวดของโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม บรรยากาศ...

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระร...

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระร่วมประชุมเพื่อตรวจ ปพ.57 ตุลาคม 2562ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม รูปภาพจากกลุ่มไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...