โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมร่วมพิธีเปิดตลาดน้ำบางโฉลง...

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมร่วมพิธีเปิดตลาดน้ำบางโฉลง 22 เมษายน 2562 ภาพจากไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

การรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาป...

การรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม รอดูอัพเดทรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่แฟนเพจโ...

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561...

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561วันที่ 29 มีนาคม 2562ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปทั้งหมดได้ที่นี่ ดูรูปทั้งหมดได้ที่นี่ แหล่งที่ 2 ดูรูปทั้งหมดได้ที่นี่ แหล่งที่ 3 ดูรูปทั้งหมดได้ที่นี่ แหล่งที่...

โรงเรียนราชประชาสมาศัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาศึกษา...

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียน โรงเรียนราชประชาสมาศัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่...

การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562...

การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 22 – 27 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ แหล่งที่ 1 ดูรู...

การประชุมประจำเดือนมีนาคม และ MOUบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้อำนวยการและคณะ...

การประชุมประจำเดือนมีนาคม และ MOUบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ประจำปี 256221 มีนาคม 2562ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่น...

สภานักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ร่วมกับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน...

สภานักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ร่วมกับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้เดินรณรงค์การออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 โปรดร่วมใจกันเลือกคนดีเข้าสภาเข้าคูหากาเบอร์เดียว เลือกคนที่รัก เ...

ประกาศ เรื่อง การสรรหาร้านจำหน่ายอาหารกลางวันในโรงเรียน ประจำปีการศึกษ...

ประกาศ เรื่อง การสรรหาร้านจำหน่ายอาหารกลางวันในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)...

การประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562...

การประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2562ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่ แหล่งที่ 2 ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่...