ประกาศโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแบบเรี...

ประกาศโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแบบเรียนพิเศษ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็...

ไฟล์บันทึกข้อความส่งโครงการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้...

บันทึกข้อความส่งโครงการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ฉบับปรับปรุงแก้ไข 31 ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ ไฟล์บันทึกข้อความโครงการจัดการเรียนรู้ ไฟล์บันทึกข้อความแผนการจัดการเรียนรู้ แจ้งประกาศโดยคุณครูเตชสิท...

เกณฑ์การประเมินโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปีการศึกษา 2...

เกณฑ์การประเมินโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 และแบบฟอร์มการเขียนรายงาน การศึกษาค้นคว้า ดาวน์โหลดไฟล์ เกณฑ์การประเมินโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 แบบฟอร์มการเขียน...

การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563...

การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่แฟนเพจรูปกิจกรรมโรงเรียนพูลเจริญ โดยคุณครูวีรยุทธ ผักสา...

สภานักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนพ...

สภานักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สามารถดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่แฟนเพจรูปกิจกรรมโรงเรียนพูลเจริญวิ...

การประชุมออนไลน์เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการช่วยเหลือนักเรียนที่คาดว...

การประชุมออนไลน์เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการช่วยเหลือนักเรียนที่คาดว่าจะไม่ศึกษาต่อให้มีงานทำวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 63 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องเสมารักษ์ (เดิม) หลังเวทีโดม 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ภาพจากกลุ่มไลน์คร...

กีฬาสี ราชพฤกษ์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563...

กีฬาสี ราชพฤกษ์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 25637 – 9 ธันวาคม 2563ณ สนามโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สรุปถ้วยรางวัล ถ้วยรางวัลวอลเลย์บอลครูครูหญิง สีฟ้ากับสีม่วงครูชาย สีแดงกับสีเหลือง ถ้วยรางวัลกีฬาสากลรองชนะเลิศอันดับ 2 สีเห...

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตรวจเยี่ยมโรงเรี...

นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม7 ธันวาคม 2563ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม รูปภาพจากไลน์รูปกิจกรรมโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดย คุ...

พูลเจริญ ฯ ประสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน “วันพบครูของลูก”...

พูลเจริญ ฯ ประสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน “วันพบครูของลูก”วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม รูปภาพจากไลน์รูปกิจกรรมโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดย คุณครูสมพงษ์ ศลทอง คุณครูสุทิสา เรืองกันท์ ดูรูปอื...

การประมูลอาคารเรียน แบบ 216 ค...

การประมูลอาคารเรียน แบบ 216 ควันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม รูปภาพจากกลุ่มไลน์งบประมาณและบุคคล พว. โดยคุณครูสมพงษ์ ศลทอง...