รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)​ ปีการศึกษา 2566

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึ…

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)​ ปีการศึกษา 2565

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึ…

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ครั้งที่ 11/2565

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โร…

พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2567

พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเ…