• พุธ. ต.ค. 27th, 2021

ประชาสัมพันธ์การเรียนซ้ำปีการศึกษา 1/2564

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนซ้ำ คร…

ประกาศผลการลงทะเบียนเลือกเสรี

ประกาศผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเ…

ประชาสัมพันธ์ ห้องเรียนออนไลน์

หรือเข้าทางลัด คลิก!!!

ประชาสัมพันธ์ การเลือกกิจกรรมชุมนุม

ประชาสัมพันธ์ การเลือกวิชาเลือกเสรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการ…

การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.1 วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ระดับชั้น ม.4 วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน …

การแจกหนังสือเรียนประจำปี 2564 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ

การแจกหนังสือเรียนประจำปี 2564…

ประกาศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระยะเวลา 3 เดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

การสอบคัดเลือก ม.4 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

การสอบคัดเลือก ม.4 โรงเรียนพูล…