• พุธ. ต.ค. 27th, 2021

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ยินดีต้อนรับ นายสุทธิรัตน์ คงคล้าย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สำนักง…

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

ประชาสัมพันธ์การเรียนซ้ำปีการศึกษา 1/2564 ครั้งที่ 2

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนซ้ำ คร…

เรื่อง การขอเอกสารทางการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขั้นตอนการยื่นคำร้อง กรอกข้อมู…

ประชาสัมพันธ์ ห้องเรียนออนไลน์

หรือเข้าทางลัด คลิก!!!

การอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Performance Agreement : (PA)​

การอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเ…

การอบรมกระบวนการจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้ (IS)

การอบรมกระบวนการจัดกิจกรรมจัดก…

วันวารที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ 2564

วันวารที่พากเพียร วันเกษียณที่…

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ฯ ทางออนไลน์ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564

https://www.ocsc.go.th/

ประชาสัมพันธ์ Relax week