• พุธ. เม.ย. 21st, 2021

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องเร…

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องเร…

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องปกติ ม.1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องปก…

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องปกติ ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องปก…

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เรื่อง การสรรหาร้านจำหน่ายอาหารกลางวันในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม …

ประกาศโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการสรรหาร้านจำหน่ายอาหารกลางวันในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม …

พิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

พิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเ…

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ -​ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ -​ เนตร…

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ -​ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ -​ เนตร…

กิจกรรม English Day Camp 2020

โครงการห้องเรียนพิเศษMini Engl…

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ -​ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ -​ เนตร…

ประกาศแก้ไข ประกาศโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เรื่อง การสรรหาร้านจำหน่ายอาหารกลางวันในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศแก้ไข เวลาในการรับฟังระเ…

การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 2564

การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิ…

การจับสลากปีใหม่ 2564

การจับสลากปีใหม่ 2564วันศุกร์ท…