• พฤหัส. ก.ย. 23rd, 2021

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์

การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

ประชาสัมพันธ์การเรียนซ้ำปีการศึกษา 1/2564 ครั้งที่ 2

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนซ้ำ คร…

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ฯ ทางออนไลน์ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564

https://www.ocsc.go.th/

ประชาสัมพันธ์ Relax week

เรื่อง การขอเอกสารทางการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขั้นตอนการยื่นคำร้อง กรอกข้อมู…

ประชาสัมพันธ์ ห้องเรียนออนไลน์

หรือเข้าทางลัด คลิก!!!

ประชาสัมพันธ์การเรียนซ้ำปีการศึกษา 1/2564

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนซ้ำ คร…

ประกาศผลการลงทะเบียนเลือกเสรี

ประกาศผลการลงทะเบียนวิชาเลือกเ…

ประชาสัมพันธ์ การเลือกกิจกรรมชุมนุม