ประชาสัมพันธ์การเรียนซ้ำครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา)

ขั้นตอนการลงทะเบียนเ…

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ยินดีต้อนรับ นายสุทธิรัตน์ คงคล้าย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนพูลเจริญวิทย…

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ของนักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม (สำหรับนักเรียนที่รับ วัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564)

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ …

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 2 ของนักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม (สำหรับนักเรียนที่รับ วัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 แล้วเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564)

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ …