โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ยินดีต้อนรับ นายสุทธิรัตน์ คงคล้าย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนพูลเจริญวิทย…