การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่

Comments are closed.