การประกวดพานไหว้ครู

การประกวดพานไหว้ครู
12 มิถุนายน 2562
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปภาพการประกวดทำพานได้ที่นี่

ดูรูปภาพการประกวดทำพานได้ที่นี่ แหล่งที่ 2

ดูวีดิโอพานทั้งหมดที่แข่งขันได้ที่นี่

Comments are closed.