เปิดประตูสู่ประเทศจีน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ร่วมกับ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เปิดประตูสู่ประเทศจีน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ร่วมกับ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
21 มิถุนายน 2562
ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่

Post By : ประณิธี รัตนวิจิตร

Pin It

Comments are closed.