MEP เข้าร่วมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”

โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”
โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
25 – 26 มิถุนายน 2562
ณ โรงเรียนดัดดรุณี จ.ฉะเชิงเทรา

ติดตามข่าวสาร MEP ได้ที่นี่

Comments are closed.