น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู ระลึกกตัญญู ครูผู้เมตตา ครูสุกัญณ์มน พงศกรวรวัฒน์ ครูพนมศักดิ์ พิทักษ์วงษ์

น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู
ระลึกกตัญญู ครูผู้เมตตา
ครูสุกัญณ์มน พงศกรวรวัฒน์ ครูพนมศักดิ์ พิทักษ์วงษ์
19 กันยายน 2562
ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 3

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 4

Comments are closed.