การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน “ครูไทย 4.0 สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning”

การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน

“ครูไทย 4.0 สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning”

ปีการศึกษา 2562

วันที่ 10, 15 ธันวาคม 2562

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่

Comments are closed.