การประชุมครู ประจำเดือน พฤศจิกายน ธันวาคม 2563

การประชุมครู ประจำเดือน พฤศจิกายน ธันวาคม 2563
การมอบของขวัญวันเกิด คุณครูที่มีวันเกิดในเดือน พฤศจิกายน และ เดือนธันวาคม 2563
และการแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ จากชำนาญการ เป็นชำนาญการพิเศษ ได้แก่ คุณครูรัชพิณ จิตแจ้ง คุณครูวิริยะ ทองเต็ม และคุณครูวิโรจน์ เอี่ยมยิ้ม
2 ธันวาคม 2563
ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

รูปจากกลุ่มไลน์โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดย คุณครูสุทิสา เรืองกันท์

Comments are closed.