• พฤหัส. ก.ย. 23rd, 2021

การจับสลากปีใหม่ 2564

การจับสลากปีใหม่ 2564
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564
ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ภาพจากกลุ่มไลน์รูปกิจกรรมโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดย คุณครูหทัยชนก ไพโรจน์กิจตระกูล คุณครูเกษร จันทร์เต็ม คุณครูสมพงษ์ ศลทอง