• พฤหัส. ก.ย. 23rd, 2021

โครงการอบรมชุมชนสีขาวต่อต้านยาเสพติด

โครงการอบรมชุมชนสีขาวต่อต้านยาเสพติด วันที่ 10-11 กันยายน 2559 ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม