โรงเรียนราชประชาสมาศัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาศึกษาดูงานสภานักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภานักเรียน
โรงเรียนราชประชาสมาศัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่

Comments are closed.