การรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

การรับมอบตัวนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562
ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

รอดูอัพเดทรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่แฟนเพจโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมค่ะ

Comments are closed.