โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมร่วมพิธีเปิดตลาดน้ำบางโฉลง

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมร่วมพิธีเปิดตลาดน้ำบางโฉลง

22 เมษายน 2562

ภาพจากไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

Comments are closed.