วันลอยกระทงประจำปี 2559

วันลอยกระทงประจำปี 2559

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559

คณะสีทั้ง 4 สี ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำกระทงเพื่อไปถวายวัดบางโฉลงใน

 

read more

Comments are closed.