กิจกรรมการแข่งขันกระโดดเชือกหมู่ และ การแข่งขันฟุตบอลโกลหนู เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

กิจกรรมการแข่งขันกระโดดเชือกหมู่ และ การแข่งขันฟุตบอลโกลหนู
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
3-4 กรกฎาคม 2562

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่

Post By : ประณิธี รัตนวิจิตร

Pin It

Comments are closed.