การประกวดวงดนตรีต้านยาเสพติด

การประกวดวงดนตรีต้านยาเสพติด
5 กรกฎาคม 2562
ณ โถงอาคาร 2 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่

Comments are closed.