การประกวดวงดนตรีต้านยาเสพติด

การประกวดวงดนตรีต้านยาเสพติด
5 กรกฎาคม 2562
ณ โถงอาคาร 2 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่

Post By : ประณิธี รัตนวิจิตร

Pin It

Comments are closed.