เทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

เทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562

ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 3

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 4

Comments are closed.