การมอบรางวัล ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2562

การมอบรางวัล ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2562
ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2

Comments are closed.