การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562

การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2562
ม.1 ณ ค่ายลูกเสือชัยปิติ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ม. 2 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ม.3 ณ ค่ายลูกเสือวีระชัย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 6

การทัศนศึกษา
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
ม.1 ณ สวนรุกขชาติมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ม. 2 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี
ม.3 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี


ระดับชั้น ม.1 ดูรูปภาพได้ที่นี่

แหล่งที่ 1

แหล่งที่ 2

แหล่งที่ 3

แหล่งที่ 4

แหล่งที่ 5

แหล่งที่ 6

ระดับชั้น ม. 2 ดูรูปภาพได้ที่นี่

แหล่งที่ 1

แหล่งที่ 2

แหล่งที่ 3

แหล่งที่ 4

แหล่งที่ 5

แหล่งที่ 6

แหล่งที่ 7

แหล่งที่ 8

ระดับชั้น ม.3 ดูรูปภาพได้ที่นี่

แหล่งที่ 1

แหล่งที่ 2

แหล่งที่ 3

ติดตามอัพเดทอัลบั้มรูปภาพได้ที่ แฟนเพจโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

Comments are closed.