การทดสอบความสามารถการอ่านเขียน ด้านภาษาไทย ทุกระดับชั้น

การทดสอบความสามารถการอ่านเขียน ด้านภาษาไทย ทุกระดับชั้น
วันอังคารที่ 4 และวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่แฟนเพจ MEP Poolcharoenwitthayakhom School โดย คุณครูอนุชิต นามสมบูรณ์

Comments are closed.