วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2563

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2563
11 สิงหาคม 2563
ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

รูปภาพจากไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดย คุณครูสมพงษ์ ศลทอง และ คุณครูสาวิตรี ปราบนอก

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่เพจรูปกิจกรรมโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดย คุณครูวีรยุทธ ผักสา

Comments are closed.