ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา แด่ คุณครูสมเกียรติ บุญแจ่ม คุณสมพงษ์ นิ่มนวล คุณยุพิน ขวัญคุ้ม

ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา
แด่ คุณครูสมเกียรติ บุญแจ่ม
คุณสมพงษ์ นิ่มนวล คุณยุพิน ขวัญคุ้ม
25 กันยายน 2563
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่เพจรูปกิจกรรมโรงเรียนพูลเจริญ โดยคุณครูวีรยุทธ ผักสา

รูปภาพจากไลน์ราชการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดยคุณครูสมพงษ์ ศลทอง

วีดิโอ (ทั้งหมด 8 คลิป)

Comments are closed.