การมอบรางวัลประจำวันที่ 29 กันยายน 2563

การมอบรางวัลประจำวันที่ 29 กันยายน 2563
ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

อบรมลูกเสือต้านยาเสพติด
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
อบรม Coding กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่เพจรูปกิจกรรมโรงเรียนพูลเจริญโดยคุณครูวีรยุทธ ผักสา

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ครูสมพงษ์ ศลทอง

Comments are closed.