• พฤหัส. ก.ย. 23rd, 2021

การแจกหนังสือเรียนประจำปี 2564 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ

การแจกหนังสือเรียนประจำปี 2564
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพจากกลุ่มไลน์รูปกิจกรรมโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดยคุณครูสมพงษ์ ศลทอง